+420 511 444 369

Po-Pá 8:30 - 16:00

Doprava zdarma

k vybraným produktům

Doručení do

24 hodin
15 000 produktů

skladem

Zásady zpracování osobních údajů

 

Jsme moc rádi, že u nás nakupujete a moc si Vás jako zákazníka vážíme. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, potřebujeme je, abychom mohli zajistit hladký průběh vaší objednávky (aby váš mazlíček nemusel hladovět), zjistit, jak jste s námi spokojení, a také abychom vám mohli zaslat nabídku přímo pro vaše zvířátko – tedy pokud sami chcete, do ničeho vás nenutíme. 

Společnost PETHOME s.r.o., se sídlem Peškova 3070/3 612 00 Brno, IČO: 01892967, DIČ: CZ01892967, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79685 („PETHOME“ nebo „My“), jako správce osobních údajů, tímto dokumentem informuje především vás, naše zákazníky nakupující zboží nebo využívající služby, které nabízíme na našem e-shopu přístupném z webového portálu www.pethome.cz („e-shop PETHOME“), o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@pethome.cz.

__________________________________________________________________________

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

1.1. Reakce na žádosti, dotazy, podněty 

Když nás kontaktujete s žádostí, dotazem nebo podnětem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. 

Těmito údaji mohou být zejména:

a) jméno a příjmení,

b) adresa,

c) obchodní firma,

d) sídlo společnosti,

e) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

f) telefonní číslo,

g) e-mailová adresa.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět a poskytli vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené žádosti, dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí odpovědi.

Právním základem tohoto zpracování je většinou náš oprávněný zájem, který spočívá ve vypořádání vaší žádosti, požadavku, podnětu. 

1.2. Uzavření smlouvy

Když si na e-shopu PETHOME zakoupíte zboží nebo je vám poskytnuta služba, potřebujeme pro uzavření a splnění smlouvy vaše osobní údaje. 

Těmito osobními údaji jsou:

a) jméno a příjmení,

b) adresa pro doručení,

c) telefonní číslo,

d) e-mailová adresa,

e) informace o objednaném zboží,

f) informace o volbě platební metody,

g) informace o volbě dopravce,

h) informace o platební kartě,

i) komunikace s vámi, včetně případných fotografií, které nám poskytnete (např. v případě vyřizování reklamací).

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy.

V případě, že na e-shopu PETHOME nakoupíte, uložíme vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, adresu pro doručení, telefonní číslo a e-mailovou adresu) pro použití při příštím nákupu, abyste je nemuseli znovu zadávat. Pokud budete chtít získat přístup k historii objednávek pod svým e-mailem, můžete si k němu nastavit heslo.

Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy s vámi, plnění právních povinností, které se na nás vztahují a ochrana našeho oprávněného zájmu, který spočívá především v doložení podstatných okolností našeho smluvního vztahu s vámi. 

1.3. Vytvoření zákaznického účtu

Pokud si na e-shopu PETHOME vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie vašich nákupů na e-shopu PETHOME, a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených položek pro další nákup, přizpůsobení obsahu webových stránek, aby byl váš nákup pohodlnější a rychlejší.

Pro přístup k zákaznickému účtu můžete také využít přístupu ze sociální sítě Facebook, nebo vašeho účtu Google. V takovém případě nebudete muset vaše údaje vyplňovat ručně a My získáme vaše osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, e-mailové adresy), které jsou nezbytné k tomu, abychom vám zákaznický účet řádně vytvořili od sociální sítě Facebook nebo společností Google.Využití osobních údajů, které nám budou takto předány, budou zpracovány v rozsahu a pro účely dle vašeho nastavení účtu na sociální síti Facebook nebo v rámci vašeho účtu Google.

Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy s vámi.

1.4. Zasílání obchodních sdělení

Stanete-li se naším zákazníkem, jsme na základě oprávněného zájmu a výjimky dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti oprávněni vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo využít k tomu, abychom vám elektronickými prostředky (e-mail, SMS) zasílali obchodní sdělení, tj. abychom vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme, pokud jste takové zasílání neodmítli. 

Pokud nám k tomu udělíte souhlas můžeme pro vás připravit speciální nabídky dle kategorie zboží, které jste si u nás už zakoupili. V takovém případě vám budeme na e-mail zasílat obchodní sdělení týkajících se našeho zboží a služeb a zboží a služeb našich partnerů, a to s přihlédnutím k vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobené za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám. 

Odvolat souhlas, odmítnout nebo upravit zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv prostřednictvím nastavení komunikace v nastavení vašeho zákaznického účtu nebo zasláním zprávy na info@pethome.cz. Odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete také prostřednictvím odkazu, který je umístěn v každém našem obchodním sdělení.

Naše nabídky, informace o novinkách a slevách či jiná obchodní sdělení vám můžeme zaslat/poskytnout také: 

a)    poštou, pro tyto účely budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení a adresu;

b)    telefonicky (živý hovor), pro tyto účely budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení a telefon.

Informujte nás, prosím, pokud od nás nechcete dostávat obchodní sdělení telefonicky nebo poštou.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas a náš oprávněný zájem, který spočívá především v podpoře prodeje našeho zboží a služeb našim zákazníkům. 

1.5. Dotazníky spokojenosti

Vyplníte-li nám dotazník spokojenosti, průzkum trhu, dotazník vztahující se k dostatečnosti sortimentu e-shopu PETHOME apod., budeme údaje vámi uvedené v dotazníku/průzkumu zpracovávat za účelem zvyšování kvality našich služeb. Vyplněný dotazník spokojenosti po provedení nákupu přiřadíme k údajům o vaší objednávce. Vyplnění dotazníků/průzkumů je zcela dobrovolné.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas plynoucí ze skutečnosti, že nám zpětnou vazbu dobrovolně poskytnete. 

1.6. Provádění marketingových analýz a statistik

Udělíte-li nám k tomu na e-shopu PETHOME souhlas, budeme vámi poskytnuté osobní údaje, včetně vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro účely provádění marketingových analýz a statistik. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas. 

1.7. Přizpůsobení obsahu e-shopu

E-shop PETHOME využívá číslo vašeho zákaznického účtu a nákupní historii pro zobrazení přizpůsobeného obsahu e-shopu PETHOME. Zobrazení přizpůsobeného obsahu spočívá pouze v tom, že vám v jednotlivých kategoriích produktů na prvních místech zobrazíme vaše oblíbené produkty tak, abychom vám nákup usnadnili. Účelem zpracování je poskytnutí služby nákupu na co nejméně kliknutí. Vezměte prosím na vědomí, že služba zajištění nákupu na co nejméně kliků je nedílnou součástí e-shopu PETHOME. Účelem zobrazení individualizovaného obsahu není provádění marketingu, šíření reklamy ani motivace k nákupu konkrétních produktů. 

Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy s vámi.

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Jedná se například o:

a) externí účetní, daňové a advokátní společnosti;

b) smluvně sjednané dopravce;

c) zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, marketingové, cloudové nebo IT služby.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby, než váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@pethome.cz.

3.1. Zákaznický účet

Osobní údaje týkající se vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu po celou dobu, co bude účet aktivní. Za účelem zasílání nabídek našeho zboží budeme tyto vaše osobní údaje zpracovávat do té doby, než si účet zrušíte nebo dokud zasílání našich nabídek neodmítnete. Pokud si zřídíte zákaznický účet (nebo se k němu přihlásíte přes Facebook) a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 6 měsíců od jeho zřízení. Údaje o vašich nákupech uchováváme ve vašem zákaznickém účtu po dobu 4 let a po uplynutí této doby je smažeme, kromě situace, kdy:

a) jste u nás za posledních 6 měsíců nakoupili; nebo

b) jste se za posledních 12 měsíců do vašeho zákaznického účtu přihlásili; nebo

c) jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

3.2. Obchodní sdělení

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu (přímý marketing) budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 4 let po jeho ukončení nebo dokud takové zpracování neodmítnete. 

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu. Zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@pethome.cz.

4. COOKIES A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na e-shopu PETHOME používáme soubory cookies, které slouží k následujícím účelům:

a) zapamatování si přihlášeného uživatele;

b) uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;

c) komfortní funkce webu;

d) anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

e) zákaznický chat;

f) získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a

g) personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Bližší informace jsou v aktuálním znění dostupné zde

 

4.1. Tlačítka sociálních sítí

Tlačítka sociálních sítí jsou na e-shopu PETHOME umístěna zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom e-shop PETHOME učinili zajímavější pro vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

5. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@pethome.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5.1. Právo na přístup 

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

5.2. Právo na opravu 

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

5.3. Právo na výmaz 

Vaše osobní údaje musíme vymazat, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

5.4. Právo na omezení zpracování 

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5.5. Právo vznést námitku 

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Účinnost, aktualizace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 9. 2023