Věrnostní program WE LOVE YOU

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro VĚRNOSTNÍ PROGRAM

obchodní společnosti

PETHOME s.r.o.

se sídlem Peškova 3070/3 612 00 Brno

identifikační číslo: 01892967

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79685

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1.1.   Věrnostní program „We love you“ je věrnostní program (dále jen „program“) provozovaný obchodní společnosti PETHOME s.r.o., se sídlem Peškova 3070/3 612 00 Brno, identifikační číslo: 01892967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 79685 (dále jen „poskytovatel“) nabízející registrovaným zákazníkům (dále jen „zákazníkům“) možnost získat věrnostní body a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

 

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

 
Zákazník

2.1. Podmínky a náležitosti registrace zákazníka stanoví poskytovatel v registračním formuláři na webových stránkách www.pethome.cz. Pravidla registrace se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Zákazník nehradí žádné manipulační poplatky spojené s programem.

 

Program

2.2. Program je služba, která zákazníkům umožňuje získat věrnostní body (dále jen „body“) těmito způsoby:

  • Nákup zboží z věrnostního programu – poskytovatel vymezí zboží, za jehož nákup budou body v rámci programu přidělovány
  • Doporučením přátelům (viz Obchodní podmínky k „Doporučte nás a získejte odměnu“)

 

2.3. Oprávnění zákazníka získat body za nákup zboží z věrnostního programu vzniká okamžikem zaplacení objednávky. Aktuální stav věrnostních bodů si může zákazník kdykoliv zjistit na stránkách www.pethome.cz ve svém uživatelském účtu. Nově získané body lze použít až při realizaci další objednávky.

 

2.4. Přepočítací koeficient bodů: 10 bodů = 1 Kč. Poskytovatel si vyhrazuje právo tento koeficient kdykoliv aktualizovat. Zákazník nemá nárok na výplatu hodnoty bodů v penězích.

 

2.5. Získané body je třeba přeměnit na slevový kupón (podrobný postup viz Nápověda) a tento kupón následně načíst do objednávky. Je možné načíst i více kupónů. Poté bude celková hodnota objednávky ponížena o částku z kupónu. 300 bodů je minimální počet bodů pro vytvoření slevového kupónu. Minimální výše objednávky pro uplatnění slevového kupónu je 500 Kč.

 

2.6. Zákazník může uplatnit své body po dobu 180 dní od jejich přidělení.

 

2.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo body na zákaznický účet nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:

  • byly získány v rozporu s právními předpisy a/nebo těmito pravidly,
  • byly získány v rozporu s dobrými mravy,
  • byly získány omylem nebo technickou chybou systému,
  • došlo ke zrušení objednávky,     
  • registrovaný zákazník zneužil mechanismus a výhody programu,
  • poskytovatel poskytl registrovanému zákazníkovi v souvislosti s uskutečněnou transakcí jiné zvýhodnění,
  • z jiných vážných důvodů.

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z programu zákazníka, který využívá výhod programu v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy ČR či těmito podmínkami, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst poskytovatele.

 

3.2. Pravidla programu se řídí, není-li uvedeno jinak, občanským zákoníkem v platném a účinném znění. Pravidla týkající se ochrany osobních údajů se řídí všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele.

 

3.3. Poskytovatel neodpovídá za zneužití slevového kupónu účastníka neoprávněnou osobou.

 

3.4. Poskytovatel může průběžně zboží z věrnostního programu obměňovat, včetně výše získaných bodů. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky programu aktualizovat či měnit nebo program zrušit.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2016.

 

Přečíst další informace o věrnostním programu WE LOVE YOU:

Detailní nápověda

FAQ

Seznam zboží

JAK JEDNODUŠE ZÍSKAT JEŠTĚ VÍCE BODŮ NA SVÉ KONTO

VSTUP DO SPRÁVY ÚČTU PRO REGISTROVANÉ

REGISTROVAT  VĚRNOSTNÍ PROGRAM WE LOVE YOU

ODMĚŇOVACÍ PROGRAM WE HELP YOU